Cennik

wizyta diagnostyczna 60 min             100 zł

wizyta konsultacyjna 40 min              100 zł

terapia logopedyczna 45 min             70 zł

pisemna opinia logopedyczna            50 zł 

wizyta diagnostyczna – to pierwsze spotkanie, które obejmuje przeprowadzenie wywiadu z pacjentem lub rodzicami pacjenta , ocenę sposobu porozumiewania się (spontaniczne wypowiedzi, gesty mimika), ocenę bazowych umiejętności komunikacyjnych, badanie rozumienia mowy, ocenę budowy oraz sprawności narządów mowy, badanie funkcji oddechowych, fonacyjnych i połykowych, badanie słuchu fonemowego, badanie artykulacji poszczególnych głosek, sylab, wyrazów.  

wizyta konsultacyjna –  konsultacja zawiera elementy diagnozy, logopeda odpowiada na nurtujące pytania dotyczące norm, rozwoju, występujących problemów.

terapia logopedyczna – wizyty odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają 45 minut. Terapia obejmuje stworzenie zindywidualizowanego planu terapeutycznego, naukę prawidłowej artykulacji oraz komunikacji, listę ćwiczeń do wykonania w domu. Przed rozpoczęciem terapii wymagana jest pełna diagnoza, przeprowadzona przez logopedę.

pisemna diagnozana prośbę możliwe jest wystawienie opinii logopedycznej, która jest rzetelnym opisem funkcjonowania pacjenta, w kontekście logopedycznym.