Terapia

KOMPLEKSOWA DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI:
-zaburzeń mowy i komunikacji, 
-opóźnionego rozwoju mowy,
-wad wymowy (dyslalia) – nieprawidłowa realizacja głosek
-dysleksji, dysgrafii, dysortografii( praca z uczniem z trudnościami szkolnymi)
-terapia wspomagająca komunikację u dzieci ze spectrum autyzmu,
-terapia zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa,
– specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka.

KOMPLEKSOWA DIAGNOZA I TERAPIA DOROSŁYCH:
-seplenienia – nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź,
-rotacyzmu – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski r,